Cung cấp và lắp đặt sân cỏ củ đã qua sử dụng diện tích 1600m2